Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB)
Guimardstraat 1 - 1040 Brussel
tel. 02/507 05 87


De voorzitter contacteren.