Forum 6 maart 2021

Sleutels voor synodaal overleg Forum 6 maart 2021


Inleiding door Carine Devogelaere, coördinator IPB

 

handout en ppt (Forum 762)


gesprek in kleine groepen: leidraad Forum 761

 

 

 

Forum 8 december 2020

Nieuwe Kerkgezichten tijdens en na de pandemie


Tijdens dit Forum onderzochten we enkele aspecten van ons Kerk-zijn in deze coronatijden. We ontdekten nieuwe vormen van communicatie. Hebben we de nodige vaardigheden om daarop in te zetten? En wat kunnen we doen om de verbondenheid van onze gemeenschap te bewaren en te vergroten? We vroegen ons af hoe we thuis kunnen bezinnen, bidden en eucharistie vieren. Schuilen er ook kansen in deze noodgedwongen liturgie?


Inbreng door Koen Vlaeminck, verantwoordelijke voor Kerknet
Inbreng door vicaris Bart Paepen


verslag van beide sprekers: Forum 756

 

 

Forum 3 oktober 2020

Naar een rechtvaardige en integraal ecologische samenleving na Corona


De coronacrisis die ook soms de pandemie van de armen genoemd wordt, vraagt om een actualisering van de zogenaamde ‘sociale leer van de Kerk'. Dit dynamisch ethisch denkkader reikt de gelovigen criteria aan voor de opbouw van een rechtvaardige samenleving en een integrale ecologie. Professor Johan Verstraeten, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven zal een aantal krachtlijnen van dit denkkader schetsten. Hij laat ook zien hoe paus Franciscus dit actualiseert met zijn oproep tot dienst aan de wereld (Evangelii gaudium), integrale ecologie (Laudato si') en de broederschap van alle mensen (Fratelli tutti).

Inbreng door professor Johan Verstraeten Hand-out (forum 746) en ppt sociale leer

Leidraad groepsgesprekken (forum 745)